Buildings
produkty
Specjalizujemy się w wykonawstwie:

·instalacji centralnego ogrzewania,

·instalacji gazowych,

·instalacji wodno-kanalizacyjnych,

·instalacji z tworzyw sztucznych w systemie Fusiotherm oraz Bor Plus,

·instalacji w miedzi,

·przydomowych oczyszczalni ekologicznych,

·kotłowni olejowych i gazowych,

·suszarni,

·kolektorów słonecznych,

·instalacji przeciwpożarowych,

·wezłów kompaktowych,

·hydroforni,

·instalacji chemicznych,

·instalacji chłodniczych,

·instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych.