Buildings
produkty
Przegląd ważniejszych prac wykonanych w czasie istnienia firmy: :·montaż instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wraz z budową węzłów kompaktowych w dwudziestu dwóch budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomezania" w Kwidzynie [Przykładowe referencje]

·wymiana poziomów i pionów instalacji gazowej w domach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu: ponad 3000 mieszkań [Przykładowe referencje]

·wymiana poziomów i pionów wody cieplej, zimnej i cyrkulacji w domach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu: ponad 5000 mieszkań [Przykładowe referencje]

·roboty instalacyjne na zlecenie Zespołu Zarządców Nieruchomości działający na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z Grudziądza, Grupy, Chełmna [Przykładowe referencje]

·wymiana poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w domach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Gdańsku na osiedlu Orunia [Przykładowe referencje]

·wymiana poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w domach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu na Osiedlu Bolesława Śmiałego, Bolesław Chrobrego i Stefana Batorego [Przykładowe referencje]

·wymiana instalacji wewnętrznej wody zimnej z rur ocynk na polipropylenowe PP-R oraz kanalizacji w budynkach wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych w Inowrocławiu [Przykładowe referencje]

·wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w domach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu [Przykładowe referencje]

·budowa instalacji przeciwpożarowej dla budynków szkolnych w Grudziądzu,

·montaż instalacji wod-kan. w budynkach wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Golub-Dobrzyń [Przykładowe referencje]

·wymiana kanalizacji w budynku wielorodzinnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełmża [Przykładowe referencje]

·wymiana instalacji z.w.,c.w.u. oraz cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych dla Wspólnot w Gdańsku,

·wymiana instalacji wodociągowej dla budynków wielorodzinnych wspólnoty Mieszkaniowej we Włocławku,

·budowa suszarni gilz tekturowych z wykorzystaniem osuszacza sorpcyjnego DST i wentylatorów rewersyjnych firmy Deltafan w Firmie Sonoco w Grudziądzu oraz Sonoco Alcore w Feliksowie k/Sochaczewa,

·budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w Klubie Sportowym "WDA" w Świeciu n/Wisłą,

·budowa hydroforni zaopatrujących w wodę wieżowce w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,

·budowa instalacji p. poż. oraz sprężonego powietrza w firmie Sonoco w Grudziądzu,

·wymiana grzejników, zaworów i głowic termostatycznych w Sądzie Rejonowym w Pile i w Sądzie Rejonowym w Śremie,

·wymiana instalacji centralnego ogrzewania w placówkach oświatowych w Grudziądzu: SP nr 5, SP nr 12, Bursa Szkół Średnich, Przedszkole "Tarpno" i "Kopernik",

·montaż zaworów podpionowych w osiemnastu budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,

·budowa kotłowni olejowej w Hurtowni Płytek Ceramicznych "Klink International" w Grudziądzu,

·budowa kotłowni olejowej w Banku Spółdzielczym w Grębocinie,

·kompleksowe instalacje w domach jednorodzinnych,

·kompleksowe remonty sanitariatów wraz z "białym montażem",

·roboty instalacyjne na zlecenie SM "Południe" we Włocławku [Przykładowe referencje]

·roboty instalacyjne na zlecenie Zespołu Zarządców Nieruchomościami, Toruń [Przykładowe referencje]